Pondělí, 9 ledna, 2023
aktuálně

Státně-kapitalistické ekonomiky: Odlišné tradice řízení trhu představují výzvu pro západní smýšlení

Čína zavedla 1. listopadu nová pravidla, která omezují rozsah, v jakém mohou internetové společnosti shromažďovat a uchovávat údaje o uživatelích. Tento zákon patří mezi nejpřísnější režimy ochrany osobních údajů na světě. V rámci nových pravidel musí technologickí giganti zřídit externí orgány pro monitorování jejich sběru údajů, zatímco zahraniční společnosti musí v Číně jmenovat zástupce, kteří se věnují dodržování předpisů. Společnostem, které poruší pravidla, hrozí pokuty až do výše 5 % obratu.

Tato pravidla jsou posledním příkladem zásahu proti technologickému a finančnímu sektoru v Číně. Začalo to rozhodnutím Pekingu v listopadu 2020 zrušit flotaci finančního gigantu Ant Group, od které se očekávalo, že bude největší IPO na světě. Zakladatel a generální ředitel miliardář Jack Ma následně na tři měsíce zmizel z očí veřejnosti a stále není jasné, zda bude IPO pokračovat.

Peking je také tvrdší vůči společnostem, jako je DiDi (čínský Uber), jejichž akcie jsou kótovány v zámoří. Pak je zde zatčení nejznámějších čínských finančních blogerů, zákaz obchodování a těžby kryptomen, nebo zavádění nových omezení pro celá odvětví, jako je například hraní her. Regulační orgány nedávno signalizovaly, že některé z nejpopulárnějších aplikací pro obchodování s akciemi jsou v zemi nezákonné.

Státně-kapitalistické ekonomiky: Odlišné tradice řízení trhu představují výzvu pro západní smýšlení

Tyto zásahy mají důsledky nejen pro čínské společnosti, ale také pro globální finanční systém. Čínský finanční systém představuje odvětví v hodnotě 45 bilionů USD, které se může pochlubit druhým největším akciovým a dluhopisovým trhem na světě. Ale když se podíváte pozorně na způsob, jakým Čína řídí tyto trhy, uvědomíte si, že celá filozofie, na které jsou založeny, je velmi odlišná od trhů na západě. To je užitečné pro pochopení toho, proč byl takový zásah zapotřebí. Proč k němu došlo a jak je třeba ho vnímat.

Na západních kapitálových trzích je základní zásadou efektivnost: peníze investorů proudí do rukou společností, které jsou posouzeny jako nejlépe, pokud jde o jejich obezřetnost, sílu jejich obchodních modelů, jejich vyhlídky do budoucnosti atp. Vštěpuje to tržní disciplínu a povzbuzuje každého, aby soutěžil tak agresivně, jak je to jen možné. Kapitálové trhy jsou vnímány jako ztělesnění liberálního kapitalismu, přičemž státní zásahy slouží pouze jako pojistka, pokud se věci pokazí (například jako v roce 2008).

Ve státně-kapitalistických ekonomikách, jako je Čína, jsou naopak kapitálové trhy navrženy tak, aby umožňovaly státní kontrolu a usnadnily dosažení státních cílů. Číňané například neradi vidí na svých trzích příliš mnoho spekulací a pozorně sledují aktivitu, aby se jim nevymkla zpod kontroly. Pokud úřady rozhodnou, že někteří obchodníci jsou příliš aktivní, požádají je o zrušení živností a mohou je i zakázat.

Stát také dbá na to, aby omezoval mezinárodní obchodníky, například stanovuje limity, kolik mohou obchodovat. A stejně jako Ant Group demonstrovala, úřady pečlivě zvažují, jestli flotace mohou pokračovat. Rozhodnutí mohou mít méně společného s finančními schopnostmi společnosti než s tím, zda mají politické vazby nebo přispívají k národnímu rozvoji.

Státně-kapitalistické ekonomiky: Odlišné tradice řízení trhu představují výzvu pro západní smýšlení

Tyto trhy se zaměřují na omezení finančního rizika, udržení sociální stability a nasměrování finanční aktivity na produktivnější směry. Všechno je to zaměřeno na státní kontrolu a dosahování národních rozvojových cílů. A tady vidíme, co to má společného s nedávným vládním zásahem.
Některé ze zásahů Pekingu, jako například omezení finančních blogerů nebo omezení skupiny Ant Group s jejím systémem plateb typu peer-to-peer a rozsáhlými údaji o spotřebitelích, jsou součástí stejné tradice řízení trhů. Jelikož finance pronikají do stále více aspektů čínského života, úřady je využívají jako páku k řízení ekonomické aktivity. Mezitím jiné zásahy, jako je ochrana údajů a omezování her, jsou obecnější o řízení společnosti, ale se stejným přístupem k upřednostňování státu před firmou.

Část vědecké práce projektu StateCapFinance je o přezkoumání tohoto čínského přístupu jako alternativy a dokonce výzvy pro současný globální finanční systém. Zajímavé je, že to, co vidíme v Číně, lze pozorovat i na rozvíjejících se trzích.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články