Pondělí, 9 ledna, 2023
aktuálně

SSHR při pořizování strážní služby porušila zákon, dostala pokutu

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) SR porušila při obstarávání strážní služby zákon o veřejných zakázkách, když k účasti v tendru požadovala nepřiměřenou podmínku. Na svých internetových stránkách o tom informoval Úřad pro veřejné zakázky (ÚVO). Hmotné rezervy dostaly od ÚVO za porušení zákona pokutu 4000 eur.

„Úřad v kontrole prokázal, že veřejný zadavatel stanovil nepřiměřenou podmínku účasti. Ta se týkala prokázání dispozice potvrzení o průmyslové bezpečnosti na stupeň utajení ‚vyhrazeno‘ k seznamování se s utajovanými skutečnostmi,“ uvedl předseda ÚVO Miroslav Hlivák.

SSHR podle šéfa ÚVO porušila princip rovného zacházení, nediskriminace hospodářských subjektů a princip proporcionality, když v tomto zadávání veřejných zakázek omezila účast možných zájemců. Přestože firmy v době lhůty pro předkládání žádostí o účast neměly takový doklad, není podle ÚVO vyloučeno, že by uměly kvalifikovaně a odborně poskytnout požadovaný předmět zakázky. \“Toto porušení mohlo mít vliv na výsledek zadávání veřejných zakázek,\“ dodal Hlivák.

Soutěž byla vyhlášena ve věstníku veřejných zakázek 30. listopadu loňského roku a její předpokládaná hodnota byla ve výši přes 274.000 eur bez daně z přidané hodnoty (DPH). Vítězem se stala firma, která nabídla zrealizování zakázky za 266.400 eur bez DPH. „Za uvedená porušení zákona se ukládá pokuta ve smyslu zákona. Musím dodat, že veřejný zadavatel souhlasil se zjištěními úřadu, a tak mu ve smyslu zákona mohla být pokuta snížena o polovinu, tedy na 4000 eur,“ uzavřel Hlivák.

SSHR však pro TASR uvedla, že ÚVO jim nevyčítal požadování samotného potvrzení o průmyslové bezpečnosti od uchazečů, ale jeho požadování již v počátečních stádiích procesu veřejných zakázek. „SHR SR jako veřejný zadavatel uvedeným postupem hodlal nastavit podmínky účasti v předmětných veřejných zakázkách tak, aby již v počátečních stádiích procesu veřejných zakázek bylo možné vyselektovat ty dodavatele, kteří splňují podmínku seznamování se s utajovanými skutečnostmi – uvedeno je podmínkou vykonávání služby a nezbytným předpokladem pro její výkon,“ konstatovala SSHR a dodala, že považuje své jednání za správné a logicky nastavené. Po vyhodnocení však využila svého práva akceptovat kontrolní zjištění, a tak snížit výši pokuty.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články